Anunturi

Anunt public privind decizia etapei de incadrare
SC TADIEX SRL, cu sediul in Municipiul Ramnicu Valcea, Strada Aleea Bradului, Nr.1, Bloc C5,
Scara D, Ap.14, Judetul Valcea, titular al proiectului “CONSTRUIRE CABANA TURISTICA SI FOISOR” propus
a se amplasa in comuna Voineasa, pct “Obarsia Lotrului”, str.Principala, Nr.151, Judetul Valcea, anunta
publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM Valcea, in cadrul procedurii de
evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “CONSTRUIRE CABANA TURISTICA SI FOISOR”
propus a se amplasa in comuna Voineasa, pct “Obarsia Lotrului”, Str.Principala. Nr.151, Judetul Valcea.
1. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul
autoritatii compenente pentru protectia mediului APM Valcea din Str. Remus Bellu, Nr.6, Ramnicu
Valcea, Judetul Valcea in zilele de luni-vineri, intre orele 9-14, precum si la urmatoarea adresa de
internet: www.apmvl.anpm.ro.
Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in
termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru
protectia mediului.
2. Publicul interesat poate depune propuneri in ceea ce priveste continutul raportului privind
impactul asupra mediului la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului APM Valcea, in
termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru
protectia mediului.